پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

دسترسی به بانک اطلاعات UpToDate

آقای میثم بذرچین| | --> | 0 نظر | | | |

با تلاش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، جناب آقای دکتر کبیری رییس مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمی ، دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی به بانک اطلاعاتی UpToDate  ازطریق لینک www.utdo.ir  برقرار گردید. اعضای محترم هیات علمی پزشکان و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی می توانند از این پایگاه اطلاعاتی در مدیریت درمان و تصمیم گیری های بالینی بیماران استفاده نمایند. 


مطالب مرتبط

Sort by: