پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

نرم افزار ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

خانم نجمه نوارباف زاده| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

 

به منظور ساماندهی به حوزه کتاب مرجع و استفاده از نظرات همه اساتید و فراگیران رشته های علوم پزشکی و ارایه جمع بندی آن ها برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب کتاب مرجع توسط هیات های بورد تخصصی، کمیسیون متون و منابع مرجع معاونت آموزشی وزارت بهداشت اقدام به طراحی و راه اندازی "نرم افزار ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی" نموده است این نرم افزار در آدرس http://books.nasrme.ac.ir قابل دسترس است. پس از ثبت نام در این نرم افزار همه اساتید و فراگیران قادر خواهند بود بر اساس معیارهای تعیین شده در خصوص مواردی مانند به روز بودن، کاربردی بودن، جامعیت و ... هر کتاب نظر خود را ثبت نمایند. خواهشمند است اطلاع رسانی در این زمینه انجام و پیشنهادات خود را در جهت ارتقای کیفیت این فرآیند از طریق ایمیل book@nasrme.ac.ir به اطلاع کمیسیون برسانید.

نرم افزار ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort