پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

خرید کتاب های مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان

آقای میثم بذرچین| | --> | 0 نظر | | | | [MAKERATING]

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کتاب های مورد نیاز دانشجویان استعداد درخشان تهیه گردیده است دانشجویان محترم می توانند جهت استفاده به واحد کتابخانه دانشکده مراجعه نمایند . 


مطالب مرتبط

Sort by:
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort