پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی از طریق VPN

میثم بذرچین| | --> | 0 نظر | | | |

به اطلاع همکاران محترم هیت علمی می رساند با پیگیری بخش اطلاع رسانی دانشکده و همچنین رای زنی و مکاتبه با رییس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت  جهت دسترسی به منابع و پایگاه های اطلاعاتی مشترک با وزارت بهداشت به هرکدام از همکارن کد و پسورد جداگانه تعلق گرفته است که از طریق  VPN قابل دسترس می باشند خواهشمند است همکاران محترم جهت دریافت نامه های حاوی کد و پسورد خود به کتابخانه مراجعه نمایند. 


مطالب مرتبط

Sort by: