پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

برگزاری کارگاه چاپ و انتشار مقاله علمی

میثم بذرچین| | --> | 0 نظر | | | |

کارگاه چاپ و انتشار مقاله علمی در روزهای دوشنبه 98/4/3 و سه شنبه 98/5/1 در محل سایت دانشکده به مدت 16 ساعت  برگزار گردید. 

مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر رحیم از اساتید توانمند دانشگاه علوم پزشکی اهواز بودند. جامعه هدف این کارگاه را  پژوهشگران و اعضای هیات  علمی  دانشگاه تشکیل می دادند.


مطالب مرتبط

Sort by: