lang="fa-IR" کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > منوی معاونت > آیین نامه مالکیت فکری منابع دیجیتال
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

 

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

 

پیشرفت فناوری و گسترش وب جهانی باعث افزایش تولید منابع علمی در قالب دیجیتال گردیده است و با توجه به سهولت دسترسی و مقرون و به صرفه بودن و همچنین روزآمد بودن این منابع کتابخانه ها اقدام به فراهم آوری و دسترس پذیر کردن این منابع نموده اند.

کتابخانه الکترونیک در واقع محیطی است که به محققین و پژوهشگران این امکان را می دهد  که بدون صرف وقت و هزینه به منابع الکترونیکی و پایگاه های اطلاعاتی دسترسی پیدا نموده و اطلاعات مورد نیاز خود راکسب نمایند.

با توجه به اینکه امکان تکثیر و استفاده غیر مجاز در محیط الکترونیک زیاد می باشد جهت احترام به حقوق نویسنده و صاحبان اثر مسئله مالکیت معنوی از مهمترین ملاحظات در کتابخانه الکترونیک می باشد .

در همین راستا کتابخانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر تمامی کاربران خود را دعوت به رعایت و حمایت از این قوانین کرده و در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز، طبق مقررات با آن برخورد خواهد کرد. مهمترین این قوانین به شرح زیر می باشد:

1- استفاده از امکانات کتابخانه در درجه اول به اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه با ارئه کارت معتبر امکان پذیر می باشند. و تمامی کاربران  مجاز به در اختیار گذاردن اطلاعات کاربری خود به سایرین نبوده و موظف به استفاده قانونی ازآن هستند.

2- امکان کپی، انتشار و یا هرگونه استفاده غیر مجاز از منبع وجود ندارد و در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد یادشده با کاربر برخورد قانونی خواهد شد.

3- برای کاربران غیر از دانشکده علوم پزشکی شوشتر با هماهنگی های اداری و محدودیت دانلود آن هم در محیط کتابخانه و با نظارت کارشناس آن واحد امکان استفاده مهیا می شود.

4- تمامی کاربران دانشکده موظف به رعایت قوانین حق مولف در مورد تمامی منابع الکترونیکی خریداری شده تهیه شده توسط کنسرسیوم از سوی وزارت بهداشت می باشند.