پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

 

آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی

 

پیشرفت فناوری و گسترش وب جهانی باعث افزایش تولید منابع علمی در قالب دیجیتال گردیده است و با توجه به سهولت دسترسی و مقرون و به صرفه بودن و همچنین روزآمد بودن این منابع کتابخانه ها اقدام به فراهم آوری و دسترس پذیر کردن این منابع نموده اند.

کتابخانه الکترونیک در واقع محیطی است که به محققین و پژوهشگران این امکان را می دهد  که بدون صرف وقت و هزینه به منابع الکترونیکی و پایگاه های اطلاعاتی دسترسی پیدا نموده و اطلاعات مورد نیاز خود راکسب نمایند.

با توجه به اینکه امکان تکثیر و استفاده غیر مجاز در محیط الکترونیک زیاد می باشد جهت احترام به حقوق نویسنده و صاحبان اثر مسئله مالکیت معنوی از مهمترین ملاحظات در کتابخانه الکترونیک می باشد .

در همین راستا کتابخانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر تمامی کاربران خود را دعوت به رعایت و حمایت از این قوانین کرده و در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز، طبق مقررات با آن برخورد خواهد کرد. مهمترین این قوانین به شرح زیر می باشد:

1- استفاده از امکانات کتابخانه در درجه اول به اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه با ارئه کارت معتبر امکان پذیر می باشند. و تمامی کاربران  مجاز به در اختیار گذاردن اطلاعات کاربری خود به سایرین نبوده و موظف به استفاده قانونی ازآن هستند.

2- امکان کپی، انتشار و یا هرگونه استفاده غیر مجاز از منبع وجود ندارد و در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد یادشده با کاربر برخورد قانونی خواهد شد.

3- برای کاربران غیر از دانشکده علوم پزشکی شوشتر با هماهنگی های اداری و محدودیت دانلود آن هم در محیط کتابخانه و با نظارت کارشناس آن واحد امکان استفاده مهیا می شود.

4- تمامی کاربران دانشکده موظف به رعایت قوانین حق مولف در مورد تمامی منابع الکترونیکی خریداری شده تهیه شده توسط کنسرسیوم از سوی وزارت بهداشت می باشند. 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort