lang="fa-IR" کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > منوی معاونت > خطی مشی کتابخانه دیجیتال
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

هدف اصلی کتابخانه الکترونیک دانشگاه ، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی الکترونیکی لازم و کافی  و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.
بنابراین وظایف زیر برای کتابخانه الکترونیک دانشگاه در نظر گرفته شده است:

فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه
راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان به صورت آنلاین و پست الکترونیکی
تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک
تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه الکترونیک.
تدوین خط مشی و آیین نامه­ های لازم در ارتباط با فعالیت­­های کتابخانه الکترونیک و تهیه برنامه­­ های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.