lang="fa-IR" کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > منوی معاونت > راهنماهای آموزشی > isc
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

 

 

راهنمای استفاده از Isc

 

 

تهیه کننده : زهرا مهری

کارشناس ارشد علم سنجی

بهمن 96

 

 

 

مقدمه:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(islamic world science citation center)

این پایگاه سامانه اطلاع رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر اسلامی می‌باشد. ایران با تولید ISC،بعد از ایالات متحده که ۶۰ سال در مطالعات استنادی تجربه دارد و نیز بعد از کشور هلند، سومین نظام استنادی جهان را بنیانگذاری کرده‌است هم اکنون، این تحلیل علمی توسط موسسه اطلاعات علمی در دنیای انتشارات به خصوص در مورد نشریات، صورت می‌پذیرد. در حقیقت، ISC می‌کوشد تا چنین تحلیلی را انجام دهد.

اهم مأموریت‌ها و وظایف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

1_راهبری مناسب و نظارت بر وضعیت انتشارات علمی

2_تشویق و جهت دهی به پژوهش‌های علوم انسانی بر اساس مبانی و ارزشهای اسلامی و در جهت حل معضلات اجتماعی جهان اسلام.

3_برنامه ریزی برای ارزیابی استنادی انتشارات علمی

4_ارزش گذاری کمی، کیفی و رتبه بندی مجلات و سایر تولیدات علمی و ثبت در فهرست پس از طی مراحل علمی ارزیابی با تأکید بر شاخص‌های اسلامی

5_بسترسازی به منظور دسترس پذیر ساختن انتشارات علمی دانشمندان و پژوهشگران جهان اسلام.

6_تعیین اثر بخشی آثار علمی در رشته‌های موضوعی مختلف

7_پیش بینی امکان ثبت اختراعات و نیز ثبت مطالعات بالینی برای حفظ حقوق دانشمندان مسلمان

8_بسترسازی برای معرفی و توسعه دامنه انتشارات در سح جهان

9_معرفی پرتالیف‌ترین و پراستنادترین مولفان و مقامات علمی در جهان اسلام

 

مراحل کلی توسعه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC:

  • درچند مرحله به توسعه خود ادامه می دهد:

1_در مرحله اول مجلات فارسی در نظام‌های و فراورده‌های چندگانه  ISC از سال ۱۳۷۸ تا کنون (۱۳۸۷) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است.

2_در مرحله دوم مجلات عربی کشورهای اسلامی از سال ۲۰۰۵ تا کنون (۲۰۰۸) در فراورده‌های مختلف نظام ISC درون دهی و مورد پردازش قرار گرفته‌اند.

3_در مرحله سوم مجلات انگلیسی ایران و سایر کشورهای اسلامی از سال ۲۰۰۵ تا کنون (۲۰۰۸) مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته و نتایج از طریق فراورده‌های مختلف قابل دسترس جامعه علمی می‌باشد.

4_در مرحله چهارم زبانهای ترکی، اندونزیایی، مالزیایی، فرانسوی و در دستور کار ISC قرار دارد.

 

معرفی پایگاه ونحوه searchدرآن:(صفحه اصلی):

 

 
 

صفحه اصلی:

  • این بخش شامل چندین بخش است:

1_پایگاه های اطلاعاتی                   2_ابزارها

3_اخبارورویدادها                         4_آرشیو خبر

5_وب سایت های مرتبط               6_گالری تصاویر

 

 

 

 

 

 

قسمت سمت راست(main menu)پایگاه شامل:

 

قسمت بالای سمت راست پایگاه شامل:

ترجمه پایگاه مورد نظر به 4زبان انگلیسی،فرانسه وعربی وفارسی می باشد.که با کلیک برروی هرآپشن دسترسی به  زبان مورد نظر امکانپذیراست.

 

 

 

معرفی پایگاه های اطلاعاتی:

 

گزارش های استنادی نشریات:

در این قسمت بعد ازکلیک درقسمت موردنظر فایل زیر مشخص می شود.

دراین قسمت نحوه جستجو براساس عنوان نشریه،کشور،موضوع اصلی،موضوع فرعی،ناشرورشته انجام می شود.با وارد کردن  اسم نشریه مورد نظر درقسمت عنوان وبا انتخاب ملیت وموضوع اصلی وفرعی،ومحدود کردن نشریه وموضوع اصلی،جستجو (مانندکشاورزی، دامپزشکی و....)انجام می شود.درقمست زیرین کادر های مورد نظر،اسامی نشریات به ترتیب حروف الفبا با مشخص کردن ضریب تاثیروشاخص آنی مشخص که می توان برروی هرنشریه کلیک وجستجورا به پایان رسید.

 

 

 

 

باکلیک بر روی نام نشریه به تفکیک سال ،دوره، وشماره نشریه مشخص می شود.

 

 

 

 

 

با کلیک  نشریه مورد نظراطلاعات کتابشناختی با کادر های محدود کننده مانند شکل بالا ظاهر می شود.

 

 

 

نمایه استنادی علوم ایران:

در این قسمت  جستجوی مقالات باعضویت وثبت نام  دسترسی جستجوی ساده وپیشرفته را امکان پذیرمی کند.

 

جستجوی ساده:

جهت جستجوی با تایپ کردن کلیدواژه مورنظر در کادر زیربدون توانایی محدود کردن مقالات مورد نظر یافت می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجوی پیشرفته:

جهت یافتن مقاله های مورد نظربااین روش امکان محدود کردن(سال انتشار،نام نویسنده، نام نشریه و...) را امکان پذیر می کند.

 

 

 

 

همایش های معتبر isc:

فهرست همایش های معتبرباکلیک به این نام ظاهر می شود. که دارای چند بخش مختلف شامل:همایش های اخیر،همایش ثبت شده درisc،همایش های فاقدمجوز،ارسال مقالات همایش،راهنمای ارسال مقالات،ارتباط باما می باشد.

 

 

همایش ثبت شده درisc:

 

 

 

 

 

 

 

همایش های فاقد مجوز:

همچنین امکان محدود کردن در سال برگزاری همایش،موضوعات اصلی وفرعی نیزموجود می باشد.

فهرست مندرجات فارسی:

دراین قسمت جستجو براساس:

1_فهرست الفبایی عناوین نشریات(باانتخاب هرحرف نشریاتی که با آن حرف شروع می شوندپیدا می شود.)

2_جستجو در عناوین نشریات(باتایپ عنوان نشریه نشریه ی مورد نظر یافت می شود.)

3_فهرست موضوعی نشریات(براساس موضوع نشریات،پزشکی وغیره)

 

 

فهرست الفبایینشریات

Left Arrow: فهرست الفبایینشریات

جستجو براساس عناوین نشریات

Left Arrow: جستجو براساس عناوین نشریات

 

جستجوبراساس موضوع نشریات

Left Arrow: جستجوبراساس موضوع نشریات              

 

 

رتبه بندی دانشگاه ها وموسسات تحقیقاتی ایران:

دراین قسمت رتبه بندی آموزشگاه ها وموسسات تحقیقاتی به تفکیک سال های مختلف مشخص است.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندی دانشگاه ها وموسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی:

دراین قسمت رتبه بندی کشورهای اسلامی مشخص می شود.باآپشن های زیر مشخص است.

 

RANKING:

دراین قسمت دانشگاه های کشورهای ازلحاظ ایمپکت،رتبه علمی، دیپلماسی علمی،تولیدات علمی،و....رتبه بندی تقسیم بندی می شوند.

 

 

ANALYZE:

بعد از کلیک برقسمت موردنظروارد کردن یوزر وپسورد آنالیزمورد نظر مشخص می شود.

 

 

نشریات معتبر بین المللی:

دراین قسمت باورود به این قسمت لیست نشریات معتبربا ایمپکت فکتور مشخص وسایر مشخصات ظاهر می شود.

 

QUESTION AND COMMENT:

دراین قسمت باواردن  کردن مشخصات مورد نظروخواسته شده امکان تایپ نظر وسوال خودوجود دارد.

 

 

ابزارها:

بارگزاری سریع اطلاعات مجلات:

با کلیک برروی این قسمت سامانه بارگزاری قابل دسترسی است. که دارای چهار بخش اصلی است که راهنماها به صورتPDFمی باشد.

1_ورود     2_ثبت نام      3_ارسال به ISC 4  _ثبت دوره

 

سامانه ثبت همایش های علمی در حال برگزاری:

باکلیک برروی این قسمت سامانه ثبت همایش های قابل دسترسی است.که جهت دسترسی نیاز به نام کابری وکلمه عبور می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نشریات اصلیISC:

باکلیک برروی این قسمت فهرست نشریات اصلی پایگاه اصلی علوم جهان اسلام به شکل زیر مشخص می شود.همچنین امکان جستجو براساس عنوان وکلیدواژه نیز وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشریات فاقد نمایه isc

باکلیک برروی این نشریات فاقد نمایه isc به صورت زیر ظاهر می شود.

رصد نخبگان دانش ایران:

دراین قسمت امکان جستجوبراساس نام ونام خانوادگی وفیلد های تخصصی امکان پذیر است.

< > سامانه نقشه های علمی:در این قسمت با کلیک برروی قسمت مورد نظرسامانه نقشه  های علم مورد به صورت زیر نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام آماری تولیدات علمی:

در این قسمت به تفیک فیلدهای تخصصی ،قاره ها وکشورها ،نمودارها وتجزیه تحلیل ها را دارا می باشد.ابن بخش دارای قسمت های  مختلفی است شامل:امتیارات انتشارات،مقایسه،درجه بندی اقتصادی، کشورهای oic،کشورهایOECDوکشورهای OPECوتجزیه وتحلیل  هرکدامازاین بخش ها قابل دسترسی است.

 

 

نمودارها به تفکیک سال

Left Arrow: نمودارها به تفکیک سال

انتخاب کشورها

Left Arrow: انتخاب کشورها

قسمت مقایسه:

 

انتخاب فیلد

انتخاب منطقه

انتخاب رنج موردنظر

           
    Down Arrow: انتخاب رنج موردنظر
  Down Arrow: انتخاب منطقه
      Down Arrow: انتخاب فیلد

 

 

 

کشورهای OIC:

جدول فوق  مربوط به کشورهای دارای بخش های oic،سال امتیاز،انتشارات وغیره...می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کشورهایopec:

جدول فوق  مربوط به کشورهای دارای بخش های opec،سال امتیاز،انتشارات وغیره...می باشد.

 

 

 

 

 

جایگاه علمی ایران در سطح ملی وبین المللی:

دراین قسمت به تفکیک کشورهای اسلامی تعدادتولیدات علمی (به صورت فیلدتخصصی)، تعداداستنادها به ازای هرمقاله، جایگاه آن کشور در بین کشورهای oicدر جدول مشخص می شود.

 

رصد علم موسسه های کشورهای اسلامی:

دراین قسمت به تفکیک کشورهای اسلامی تعدادتولیدات علمی موسسات(به صورت فیلدتخصصی)، تعداداستنادها به ازای هرمقاله، جایگاه آن کشور در بین کشورهای oicدر جدول مشخص می شود.جایگاه آن کشور در جهان،جایگاه آن کشوردر کشورهای oic،مشخص می شود.

منوی اصلی:

 

 

 

 

 

 

منوی اصلی:ازجمله موارد قابل توجه در این منو:1_طرح ها:که شامل طرح های که به اتمام رسیده وفرم طرح می باشد.

 

 

 

 

 

آیین نامه ها:

در این قسمت آیین نامه های مربوط به:

1_آیین نامه های ثبت نشریات علمی

2_آیین نامه های ثبت گرد همایی های علمی

3_شیوه نامه ی استناد دهی  درون متنی وبرون متنی

4_آیین نامه نمایه سازی نشریات درisc