lang="fa-IR" کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > منوی معاونت > راهنماهای آموزشی > researchid
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

راهنمای ایجاد نمایه در سامانه ResearcherID

سامانه ResearcherID  سامانه ای است که در سال 2008 توسط تامسون رویترز ایجاد و عرضه شده است.  این سامانه با اختصاص یکشناسه منحصر به فرد به هر پژوهشگر ضمن جلوگیری از ابهام در شناسایی و تشابه اسمی نویسنده و پژوهشگر، رزومه علمی فرد را نیز بهنمایش میگذارد.  همچنین از آنجا که این شناسه توسط تامسون رویترز ارائه شده است، از بسیاری از مزایای پایگاه استنادی ISI Web Of Science بهره میبرد. از جمله این مزایا عبارتند از:

1.       امکان افزودن مدارک از پایگاه استنادی ISI- web of science به سامانه ResearcherID به طور مستقیم

2.       امکان ارزیابی پژوهشگر با شاخص های مختلفی از جمله تعداد استنادات و شاخص هرش (H index)

3.       امکان بررسی میزان همکاری های علمی

4.       امکان مدیریت لیست تولیدات علمی و انتشارات در ResearcherID با استفاده از نرم افزار Endnote

برای ایجاد نمایه در سامانه ResearcherID باید ابتدا وارد وبسایت سامانه آن شوید:

www.researcherid.com

از آنجا که ممکن است در پایگاه استنادی web of science به برخی از پژوهشگران، شناسه ای تعلق یافته باشد پس بهتر است پیش از ایجادنمایه در این سامانه از طریق Search For Members در پایگاه استنادی جستجو صورت پذیرد و در صورت وجود نمایه پژوهشگر/نویسندهتکمیل گردد.

 

 

در صورتیکه به پژوهشگر یا نویسنده شناسه ای اختصاص نیافته باشد فرد میتواند با استفاده از New to ResearcherID اقدام به ایجاد نمایهدر این سامانه کند. در صفحه جدید میبایست نام و نام خانوادگی و رایانامه پژوهشگر/ نویسنده وارد گردد .در فیلد بعد سوالی از محقق مبنی برنحوه آشنایی او باResearcherID پرسیده می شود که باید از پاسخ های از پیش تعیین شده یکی را انتخاب کند و در نهایت بر گزینه Submitکلیک نماید.

 

پس از آن یک نامه به آدرس رایانامه وارد شده توسط نویسنده ارسال میگردد که نویسنده با کلیک بر پیوند موجود در پست الکترونیک دریافتیمیتواند به تکمیل اطلاعات نمایه خود بپردازد.

پس از آن محقق می بایست تمامی فیلدها را با اطلاعات مرتبط تکمیل نماید (شماره1). در نهایت دو گزینه وجود دارد که میتوان از طریق آنهاتعیین نمود که اخبار مربوط به ویژگیهای جدید (شماره2)  محصولات و خدمات (شماره3) researcerId  از طریق ایمیل برای وی ارسالشود.

پس از تکمیل فیلدهای عضویت و مطالعه شرایط و خط مشی سامانه ResearcherID باید بر گزینه Accept کلیک نمود (تصویر6).

پس از پذیرش شرایط سامانه نمایه نویسنده/ پژوهشگر ایجاد میگردد و طبق تصویر 7 محقق میتواند وارد نمایه خود شود.

در این مرحله ResearcherID به طور خودکار نویسنده/ پژوهشگر را در جهت تعامل با شناسه ارکید هدایت می کند (تصویر 8). طبقتصویر 8 در صورتی که محقق فاقد شناسه ارکید باشد می تواند از طریق گزینه اول به ایجاد این شناسه بپردازد (تصویر 8، شماره 1)؛ و درصورتی که فرد دارای شناسه ارکید باشد جهت ایجاد ارتباط با شناسه ResearcherID می بایست مراحل زیر را طی نماید(تصویر 8، شماره2).

 

با کلیک بر هر یک از گزینه ها فرد وارد سامانه ارکید می گردد و در صورتی که دارای حساب کاربری در این نمایه باشد می تواند از طریقSign in وارد شده و با کلیک بر Authorize و تأیید اعتبار مجددا به سامانه ResearcherID باز گردد.

کاربر می تواند با انتخاب Profile data  اطلاعات عمومی نمایه خود را از ارکید به ResearcheID منتقل کند (تصویر 9، شماره 1). باانتخاب Send publications to my ORCID account می تواند اطلاعات تولیدات علمی و انتشارات خود را از ResearcherID به سامانهORCID خود منتقل نماید(تصویر 9، شماره 2). با انتخاب Retrieve ORCID publications into my ResearcherID account نیز می تواند اطلاعات تولیدات علمی خود را از ارکید به ResearcherID فراخواند (تصویر 9، شماره 3).

 

نمایه نویسنده/ پژوهشگر در ResearcherID از دو بخش تشکیل شده است: 1. بخش اطلاعات عمومی و حرفه ای 2. بخش تولیدات علمی وسنجه های استنادی (تصویر 10). در هر یک از دو بخش امکان مدیریت اطلاعات وجود دارد.

شناسه ResearcherID اولین شناسه ای است که زیر نام نویسنده به وی نشان داده میشود. در فیلد Other Names فرد می تواند صورت هایمختلف نگارشی نام خود را درج نماید. در فیلدهای Subject و Keywords نیز فرد می تواند حوزه های پژوهشی خود را به صورت کلیدواژهوارد نماید. با استفاده از گزینه Manage Profile نیز فرد می تواند تمامی اطلاعات این بخش را اصلاح و مدیریت کند (تصویر 10).

همان طور که در تصویر 11 مشاهده می شود با کلیک بر Manage Profile  صفحه جدیدی برای کاربر باز می شود که کاربر می توانداطلاعات خود را در فیلدها و زبانه های مختلف وارد کند و رؤیت پذیری عمومی آن فیلد را تعیین نماید (با استفاده از گزینه Public ).

زبانه های مختلفی برای اطلاعات عمومی نمایه نویسندگان/ پژوهشگران در سامانه ResearcherID وجود دارد که به شرح زیر است:

1 . زبانه About me که شامل اطلاعاتی از جمله نام و نام خانوادگی و سایر صورت های نوشتاری نام نویسنده است.

2 . زبانه Affiliation که شامل اطلاعات و وابستگی سازمانی فرد است.

3 . زبانه Publication List که شامل لیست انتشارات و تولیدات علمی فرد است.

4 . زبانه Password زبانه ای است که فرد می تواند رمز عبور خود را تغییر دهد و اطلاعاتی را جهت پشتیبانی از حساب کاربری خود واردنماید.

5. زبانه Options  نیز زبانه ای است که می توان از طریق آن اخبار مربوط به ویژگی ها، محصولات و خدمات جدید ResearcherID راپیگیری نمود.

 توجه داشته باشید که پس از اعمال تغییرات در هر زبانه، برای ثبت آن بر گزینه Submit changes در همان زبانه کلیک کنید. 

 به منظور افزودن تولیدات علمی و انتشارات فرد می تواند مطابق بخش 2 تصویر 10 بر لینک Add کلیک نماید. پس از آن کاربر می تواند بهسه طریق به فراخوانی منابع به سامانه ResearcherID بپردازد (تصویر 12).

 

 

 

1. جستجو در پایگاه اطلاعاتی و استنادی web of science.

 

 

(Search web of science)

2. استخراج اطلاعات از  EndNote  یا جستجو در سایر پایگاه های اطلاعاتی که از Endnote استفاده می کنند.

(Search Online Resources using EndNote)

3. بارگزاری منابع با فرمت RIS  

(Upload an RIS file (from EndNote, RefMan or other reference software))