lang="fa-IR" کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > منوی معاونت > راهنماهای آموزشی > sid
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

مقدمه:

این پایگاه در ۱۶ مرداد سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. محور اصلی فعالیت این مرکز طبقه‌بندی و نشر مقالات علمی و پژوهشی در گروه‌های تخصصی گوناگون می‌باشد. و اهداف تأسیس این مرکز آنچنان که در اساسنامه آن آمده است " ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقاء خدمات اطلاع‌رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش­های علمی و افزایش اثر بخشی تحقیقات در کشور است پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به عنوان نخستین پایگاه استنادی علمی کشور به ارائه خدمت به بیش از ۱۸۰۰ نشریه و هم چنین اساتید و دانشجویان می‌پردازد.مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی یک بانک جامع اطلاعات علمی است که خدمات خود را از طریق تارگاه SID و در قالب سه بانک نشریات علمی، مجامع علمی و طرح های پژوهشی به کاربران ارائه میدهد.

 

 

 

 

دسترسی:

دسترسی به منابع اطلاعاتی SID مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی از طریق تارگاه این مرکز به صورت کاملاً رایگان و با سطح دسترسی آزاد (open access) برای عموم قابل استفاده است.مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی تحت نظارت شورای علمی خدمات خودرا از طریق پایگاه اینترنتی www.sid.ir  به عنوان بانک اطلاعاتی علمی کشور ارائه می دهد.

 

مهم‌ترین خدمات قابل ارائه مرکز اطلاعات علمیجهاد دانشگاهی بر اساس آن‌چه در پایگاه اینترنتی آن آمده به شرح زیر است:

  • جستجو و ارائه چکیده مقاله‌های نشریات علمی پژوهشی کشور.
  • دسترسی به متن کامل مقاله‌ها.
  • معرفی و ارائه مقاله‌های نشریه‌هایایرانی نمایه شده در وب آو ساینس.
  • ایجاد دسترسی به مجموعه مقاله‌های محققان ایرانی منتشر شده در نشریات بین‌المللی.

 خدمات گزارش‌های استنادی نشریات علمی پژوهشی کشور از طریق ضریب تأثیر و ضریب آنی.

  • معرفی نشریه‌ها و نویسندگان مقاله‌های پراستناد.
  • خدمات ارسال الکترونیکی مقاله‌ها و رهگیری پیشرفت کار از سوی نویسندگان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایش صفحه اول(home page)

 

 

 

 

 

 

 

معرفی home page:

شامل شش بخش اصلی ومهم است:

1_ بانک نشریات فارسی ایران

2_بانک مجامع علمی ایران

3_بانک طرح های پژوهشی فارسی ایران

4_بانک مراکز علمی تخصصی ایران

5_engliash  journals database of iran

6_engliash  seminars database of iran

7_طرح ها وگزارش ها

 

 

 

انواع جستجو:

1_جستجوی ساده

2_جستجوی پیشرفته

جستجوی ساده:

کاربر موضوع  موردنظر خود را کادر بزرگ وارد می کندووازطریق بخش(کشوی) کناری جستجورا براساس:

1)مقالات

2)نشریات

3)نویسندگان انجام می دهد.

نکته قابل توجه در این جستجو امکان استفاده ازعملگرهایANDوORمی باشد.بااین تفاوت که برای استفاده ازعملگرANDعلامت+ وبرای عملگرORعلامت*استفاده می شود.به عنوان مثال برای یافتنمقالاتی که درعنوان یاچکیده آن ها قلب وفشارخون استفاده شده است باید درکادر به اینگونه تایپ شود:قلب+فشارخون، همچنین براییافتن مقالاتی که در عنوان یا چکیده قلب یافشارخونموجود می باشد نحوه ی تایپ در کادر به این گونه است قلب*فشارخون

 

 

 

جستجوی ساده(براساس نام مقالات):

دراین نوع جستجو کاربر کلیدواژه خودرا در کادر موردنظر تایپ کردهونوعجستجوی خودرابراساس نام مقالات انتخاب می کند.براساس این نوعجستجو تمام مقالات که در عنوان وچکیده این کلمات موجود می باشد یافت می شود که هر مقاله یافت شده  دارای اطلاعات :نام نویسنده،نام نشریه،شماره نشریه،صفحه مورد نظر،کلیدواژه ها،مراجع،استنادها، همچنین دریافت فایل PDFهرمقاله یافت می شود.

 

 

کلیدوواژه موردنظر

 
  Down Arrow: کلیدوواژه موردنظر

 

 

 

جستجوی ساده(براساس نام نشریه)

در این نوع جستجو کلید واژه مورد نظردرکادر مورد نظر تایپ کرده وجستجو براساس نام نشریات انجام می گیرد.نتیجه جستجو تمامی نشریاتی که کلیدواژه موردنظر در عنوان آن ها موجود می باشد با مشخصات کامل یافت می کند.مشخصات شامل:نشانی،شماره تلفن،صاحب امتیاز،وآدرس الکترونیکی نشریه مورد نظر.

 

 

 

 

 

جستجوی ساده( براساس نام نویسنده)

اگر جست و جو بر اساس نام نویسنده باشد، اسامی نویسندگان بر اساس واژه مورد نظر پیدا شده که با کلیک بر روی آنها مقالاتی که از آن نویسنده در پایگاه طلاعات علمی موجود است نمایش داده می شود.

جستجوی ساده(براساس نام نویسنده)

 

نام نویسنده

Down Arrow: نام نویسنده

 

 

جستجوی پیشرفته:

چنانچه کاربر در جست و جوی اطلاعات تخصصی و کاملی در رابطه با منابع علمی موجود در تارگاه SID می باشد می تواند از جست و جوی پیشرفته استفاده نماید. جست و جوی پیشرفته پایگاه اطلاعات علمی این امکان را به کاربر می دهد تا با انتخاب گزینه های متعدد و تنظیم فیلدهای مربوطه به نتایج تخصصی و دقیق تری دست یابد.در این بخش با وارد نمودن واژه های مورد نظر در کادرهای پیش بینی شده شاملعنوان، کلیدواژه، چکیده، نام نشریه و نام نویسنده و همچنین مشخص نمودن گروه تخصصی و بازه زمانی ، بر روی دکمه جست و جو کلیک کرده و نتایج حاصله در صفحه جدید نمایش داده می شود. علاوه بر این با استفاده از عملگرهای جست و جوی "و" و "یا"and و orمی توان از چند واژه جهت حصول نتیجه دقیق تر و بهتر بهره مند شد.

 

در این بخش با وارد نمودن واژه های مورد نظر در کادرهای پیش بینی شده شامل عنوان، کلیدواژه، چکیده، نام نشریه و نام نویسنده و همچنین مشخص نمودن گروه تخصصی و بازه زمانی ، بر روی دکمه جست و جو کلیک کرده و نتایج حاصله در صفحه جدید نمایش داده می شود. علاوه بر این با استفاده ازعملگرهای جست و جوی "و" و "یا"andو orمی توان از چند واژهجهت حصول نتیجه دقیق تر و بهتر بهره مند شد.

 

 

 

 

 نتایج جستجوی پیشرفته(عملگروand)

 

 

 

 

 

 

 

نتایج جستجوی پیشرفته(عملگرORیا)

 

 

 

 

 

 

 

 

روش های دریافت متن کامل مقالات:

1_استفاده از سیستم جست و جوی ساده و پیشرفته

نتایج حاصل از جست و جو به صورت فهرستی از مقالات در اختیار کاربر قرار می گیرد که با کلید کردن بر روی شمایل مربوطه اصل مقاله دانلود می شود.

2- مراجعه به صفحه نشریه

در صورتی که کاربر از نام نشریه و گروه تخصصی آن مطلع است پس از ورود به صفحه اصلی تارگاه در بخش نشریات مصوب علمی و پژوهشی با انتخاب گروه تخصصی مربوطه و نام نشریه به صفحه اختصاصی آن وارد می شود.

انتخاب نشریه به تفکیک گروه های علمی:

 

مشخصات  نشریات(انتخاب براساس حروف الفبا) ونوع گروه های انتخاب شده:

 

مشخصات هرنشریه:

 

 

 

 

 

روش های استفاده از گزارش های استنادی JCR:

یکی از مهترین عوامل برای تشخیص معیار و سنجش تولیدات علمی، میزان اعتبار و وضعیت مقالات نشریات علمی پژوهشی از طریق ارزیابی توسط شاخص های علم سنجی می باشد. از طریق این شاخص ها می توان بر اساس میزان استناد به مقالات نشریات، اعتبار و ارزش آنها را مشخص نمود. شاخص تاثیر (Impact Factor و شاخص آنی Immediacy index از متداول ترین این شاخص ها هستند که در سیستم گزارش های استنادی از آنها استفاده می شود. جهت استفاده از سیستم گزارش های استنادی نشریات در تارگاه SID،کاربر در صفحه اصلی بر روی JCR کلیک نموده تا وارد صفحهگزارش های استنادی شود.

در این صفحه(JCR) 6گزارش موجود می باشد:

< >شاخص های نشریه دریک سالشاخص های تمام نشریات در یک سالمقالات پراستناد در یک بازهنویسندگان پراستناد در یک بازهاستناد به خود در یک بازهنمودارهای شاخص ده سال دریک بازهگزارش ویژه 

 

جدول استنادی نشریات:

< >جدول استنادی نشریات با تفکیک سال،خوداستنادی ها،ضریب تاثیر5ساله نشریات مشخص می شود. 

 

نمودارهای نشریه مورد نظر:

ثبت نام و حضور در کارگاه های آموزشی:

مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرجع بزرگ نشر علم در ایران با هدف ترویج و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات گوناگون علمی نموده است. دوره های آموزشی این مرکز با حضور اساتید صاحب نظر، مجرب و متخصص در حوزه های گوناگون برگزار شده و برای حاضران گواهی نامه معتبر شرکت در دوره صادر می گردد. علاقمندان جهت ثبت نام و حضور در این کارگاه ها با مراجعه به صفحه مربوطه می توانند فهرست کارگاه های برگزار شده و آتی را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایند.

معرفی آپشن کارگاه در پایگاه:

 

جست و جو و تامین اطلاعات علمی بین المللی:

دسترسی به آخرین منابع اطلاعات علمی و آگاهی داشتن از آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در دنیا یکی از نیازهای اصلی محققان وپژوهشگران در تولید مقالات علمی به شمار می رود.به منظور تسریع و تسهیل سفارش اطلاعات بین المللی و همچنین کاهش موانع و مشکلات دسترسی به این منابع،بنابر ارتباطی که میان مرکز اطلاعات علمی و کتابخانهبریتانیا برقرار شده، امکان استفاده از سرویس الکترونیکی آفلاین دراین مرکز برای بهره برداری پژوهشگران فراهم شده است.

 

 

نشریات روزآمد:

اخبارعلمی:

با توجه به منابع علمی جامع در پایگاه اطلاعات علمی و خیل عظیم اطلاعات، این مرکز به عنوان یک منبع خبری بزرگ در زمینه استخراج آمار و اطلاعات می باشد که به صورت مستمر اخبار مربوط به اخریندستاوردهای علمی و آماری محققان همراه با فعالیت های برجسته مرکز اطلاعات علمی در این بخش قابل دسترس کاربران می باشد.

 

 

 

 

بانک مجامع علمی:

هر ساله در کشور مجامع علمی متعددی در قالب کنگره، همایش،سمینار و ... توسط سازمان های مختلف برگزار می گردد. در این مجامع مقالات و طرح های ارزشمند علمی و تحقیقاتی بسیاری توسط محققان و پژوهشگران ارائه می شود.

 

معرفی بانک مجامع علمی:

 

این بخش شامل 4بخش است:

1_برگزارکنندگان مجامع علمی

2_گروه های تخصصی

3_مجامع علمی برگزار شده سال جاری

4_مجامع علمیآتی

برگزارکنندگان مجامع علمی:

در بانک مجامع علمی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مقالات کلیه مجامع علمی برگزار شده با تفکیک گروه تخصصی و درقالب کنفرانس، کنگره، همایش، سمینار،جشنواره، سمپوزیوم و نشست با متن کامل در اختیار کاربران قرار گرفته است.

گروه های تخصصی:

علاوه بر این از طریق ورود به گروه های تخصصی، کلیه مجامع برگزار شده در هر گروه با تفکیک نوع مجمع و تعداد دوره برگزار شده قابل دسترسی و استفاده می باشد. همچنین در بخش عناوین مجامع نیز کلیه منابع بر اساس نوع برگزاری تفکیک شده است.

مجامع علمی برگزارشده سال جاری:

با استفاده از بخش جدیدترین مجامع کاربر میتواند به اطلاعات آخرین مجامع نمایه شده در تارگاه دسترسی داشته باشد.

مجامع علمی آتی:

در این بخش کلیه مجامعی که در آینده برگزار خواهد شد معرفی شده است. کاربر با کلیک کردن بر رویعناوین همایش ها به طور مستقیم وارد سایت همایش مورد نظرشده و به اطلاعات مربوطه دسترسی پیدا می کند.علاوه بر این سازمان ها و نهادهای برگزار کننده مجامع علمی نیز از طریق درج لینک مربوطهامکان اطلاع رسانی مجامع خود را در این بخش خواهند داشت.

بانک طرح های پژوهشی:

طرح های پژوهشی به عنوان یکی از ابزار مهم در تحقیقات به شمار می روند که حاصل ایده پردازی و تجربیات محققان در علوم مختلف می باشند. در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه ها و ارگان های علمی در زمینه های مختلف بانک عظیمی از طرح های پژوهشی در دست اجرا و یا خاتمه یافته داردند که حاصل تجربیات و تلاش های پژوهشگران می باشد.وجود یک بانک طرح های پژوهشی در کشور به عنوان یک مرجع علاوه بر اینکه باعث پرهیز از دوباره کاری و جلوگیری از سرقت طرح ها و ایده ها می گردد، برای سایر پزوهشگران این فرصت را فراهم می کند تا با یکدیگر تعامل نموده و از تجربیات گرانبها برای ایده های جدید بهرهمند گردند. بانک طرح های پژوهشی پایگاه اطلاعات علمی با هدف ایجاد یک مرجع معتبر برای طرح های پژوهشی، در گام نخست اقدام به نمایه و معرفی طرح های جهاد دانشگاهی نموده است.

بانک طرح های پژوهشی نیز شامل 4بخش می باشد:

1_گروه های تخصصی

2_طرح های پژوهشی مراکز وسازمان ها

3_اولویت پژوهشی سازمان هاو ادارات

4_جدیدترین طرح ها

 

بانک طرح های پژوهشی فارسی ایران

 

 

بانک مراکزعلمی تخصصی ایران

 

بانک مراکزعلمی تخصصی ایران

در این قسمت مراکزتخصصی شامل پژوهشکده ها،پژوهشگاه ها،واحدها،سازمان ومراکزکه باکلیک برهربخش توضیحات درمورد هرموسسه شامل تاریخچه،توانمندی ها،آدرس،شماره تلفن و....ظاهرمی گردد.

معرفی پژوهشگاه ها: