lang="fa-IR" کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > منوی معاونت > راهنماهای آموزشی > uptodate
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

UpToDate

 

راهنمای پایگاه اطلاعات دارویی UPTODATE

این پایگاه اطلاعاتی برنامه ای است که به تحلیل تداخل های مابین دارو با دارو، گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی با گیاه دارویی می پردازد. برای انجام جستجو نام داروی موردنظر در پنجره جستجو وارد می شود. بعد از انجام جستجو برای مشاهده نام تمام داروها و موادی که با داروی موردنظر تداخل دارند بر روی نام دارو کلیک کرده و سیاهه ای از داروها و موادی که تداخل دارویی دارند نشان داده می شود.

در شرایطی که نیاز به بررسی چگونگی تداخل دارویی در بین دو داروی خاص وجود داشته باشد، نام دو دارو به صورت جداگانه جستجو می شود. سپس با انتخاب گزینه analyze وجود و دامنه میزان تداخل در بین دو دارو نشان داده می شود.

داروها از طریق نام تجاری قابل بازیابی هستند. برای مثال داروی آسپرین با استفاده از نام تجاری Aspirinقابل جستجو است و با نام علمی  ASA و یا Acetylsalicylic acid امکان دسترسی به اطلاعات مورد نظر وجود ندارد. به هنگام جستجو با درج چند حرف ابتدای نام یک دارو امکان مشاهده یک سیاهه از نام داروهایی که با این چند حرف شروع می شوند، وجود دارد اما در مواردی که این حروف در سایر قسمت های نام دارو وجود داشته باشد، داروها قابل بازیابی نیستند. به عبارت دیگر برای بازیابی اطلاعات مربوط به یک دارو، نام دارو به طور کامل وارد پنجره جستجو می شود و یا اینکه برای جستجو، چند حرف ابتدای آن مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور حذف نام یک دارو از فهرست داروهای جستجو شده، علامت تیک در کنار نام دارو را برداشته و در این حالت نام دارو حذف می شود و برای انجام یک  جستجوی جدید با انتخاب New list یک صفحه جستجوی جدید نمایش داده خواهد شد.

در این پایگاه داروهای متداخل به نسبت میزان خطر به هنگام مصرف هم زمان در طیف  A، B، C، D و X تقسیم بندی می شوند:

کد A نشان دهنده نبود تداخل فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک در بین دو دارو است.

کد B نمایانگر امکان وجود واکنش در بین دو دارو است اما نیازی به تغییر یکی از داروها برای بیمار وجود ندارد.

کد C بیانگر نیاز به دخالت در دوز مصرفی بیمار به هنگام مصرف همزمان دو دارو است. با توجه به وضعیت بیمار و فواید مصرف هم زمان دو دارو، در تعداد اندکی از بیماران و برای کاهش میزان عوارض باید در دوز مصرفی یک یا هر دو دارو هماهنگی برقرار شود.

کد D نشان می دهد که دو دارو با یکدیگر تداخل دارویی دارند. به گونه ای که با توجه به وضعیت بیمار، میزان فواید مصرف هم زمان دو دارو و خطرهای ناشی از آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و نیاز به مشاهده دقیق وضعیت بیمار به هنگام مصرف، تغییر در دوز داروها با توجه به شرایط بالینی بیمار و جایگزینی داروهای معادل وجود دارد.

کد X بیانگر وجود تداخل در بین دو دارو است. در این شرایط میزان خطر ناشی از مصرف همزمان دو دارو بیشتر از فواید آن است و نباید دو دارو را با یکدیگر برای بیمار تجویز کرد.

مثال: آیا بین آسپرین و کتورولاک تداخل دارویی وجود دارد؟

وارد سایت uptodate ا شوید:

http://www.uptodate.com

 

1. نشان دهنده اشتراک داشتن دانشگاه

2. با انتخاب drug information وارد پایگاه اطلاعات دارویی شوید.

1. با وارد کردن چند حرف اول دارو لیست داروهایی که با آن حروف شروع می شوند نمایش داده می شود.

2. داروی موردنظر خود را انتخاب نمایید.

1. به همان صورت نام داروهای بعدی را وارد کرده و 2. انتخاب نمایید.

داروهای موردنظر در لیست قرار می گیرند: 1. با کلیک بر روی آنالیز نتیجه تداخلات دارویی نمایش داده می شود. 2. می توانید لیست خود را کلا خالی کنید و داروهای دیگری وارد نمایید. 3. برای حذف موردی داروها از لیست می توانید روی علامت منفی کنار دارو کلیک نمایید.

با کلیک بر روی آنالیز نتیجه نشان داده می شود. علامت ایکس همان طور که قبلا گفته شد نشان دهنده وجود تداخل دارویی بین این موارد است.