پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

پایگاه های اطلاعاتی ایرانی

Title Publisher Access Link Logo
Cochrane Iran Associat Center  مرکز همکاری کاکران ایران Free http://www.webofknowledg.com/
MOH Thessis Database  بانک اطلاعات پایان نامه های علوم پزشکی کشور Free http://thesis.research.ac.ir/
MOH Journals Database بانک اطلاعات نشریات علوم  پزشکی کشور Free http://journals.research.ac.ir
MOH Journals Black List فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت Free http://blacklist.research.ac.ir/
Scientific Information Databese(SID) پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی Free https://www.sid.ir/
Islamic World Science Sitation Database (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام Free for Subscribers http://isc.gov.ir/fa
   Granian Research Institute for Information Science Technology (Iran Doc) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران Free for Subscribers https://ganj.irandoc.ac.ir/
Baraket Knowledege Network System سامانه دانش گستر برکت Free for Subscribers http://health.barakatkns.com/search
MagIran بانک اطلاعات نشریات کشور Free for Subscribers http://www.magiran.com/
MOH Books Publishing System سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه ها Free http://books.research.ac.ir/

 

به روز رسانی : 1398/6/21