lang="fa-IR" کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر > Home > help -vpn
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه الکترونیک دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

راهنمای دسترسی راه دور از طرق VPN


 امکان استفاده از پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی از طریق کانکشن  VPN جهت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر امکان‌پذیر شد.

در ابتدا می بایست از طریق کانکشن  VPN،به روش زیر به سایت دانشگاه متصل شوید :

با استفاده از این کانکشن امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت، شامل 10 بانک اطلاعاتی، بیش از 12000 عنوان مجله، بیش از 3000 عنوان کتاب مرجع در حوزه های علوم پزشکی و بهداشتی فراهم می شود. 

جهت استفاده لازم است ابتدا فایل اتصال را از طریق آدرس زیر دانلود و بر روی کامپیوتر خود ذخیره نمایید. سپس با کلیک بر روی فایل دانلود و ذخیره شده، پنجره اتصال باز می شود که باز درج شناسه و رمز عبور زیر در آن و کلیک بر روی دکمه Connect  می توانید متصل شوید. بدین ترتیب دسترسی شما به عنوان منابع علمی الکترونیک باز شده و برای بهره برداری از آنها کافی است به مراجعه به آدرس    http://digilib.shoushtarums.ac.ir و تب منابع اطلاعاتی و همچنین آدرس  http://rsf.research.ac.ir/  ( سامانه منبع یاب)  و جستجو و کلیک بر روی عنوان منابع مشخص شده با نماد سبز رنگ در سمت راست آن ها به منبع مذکور دسترسی پیدا کنید. لطفا در حفظ و نگهداری رمز عبور داده شده کوشا باشید. 

 

لینک دانلود فایل اتصال :  کانکشن VPN       ( دقت کنید که http حتما درج شود) 

شناسه و رمز عبور از واحد کتابخانه دریافت گردد